I’m singing in the rain …
gemeinsam Singen aus reiner Freude
Stadtführung vor dem Rathaus
Auch Preise teilen macht Spaß
Let’s dance … da kommt der Regenschauer gerade recht
einfach aber gemeinschaftlich
alt aber nicht verstaubt
Sie waren mit dabei … Hauptrunde 2015
Das Bachwochenorchester begleitet die Finalisten
Greifswalder Dom Finalrunde
Stadtführung: die Universität Greifswald wurde 1456 gegründet
cantateBach! liebt seine Sängerinnen und Sänger
Finale in der Kirche St. Jacobi
Preisträger 2017
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Delikatny

W 2024 roku Międzynarodowy Konkurs Śpiewu Muzyki Kościelnej cantateBach! w Greifswaldzie. Konkurs wokalny jest związany z 78. edycją Greifswald Bach Week zarówno pod względem dat, jak i organizacji. Greifswald Bach Week to festiwal muzyki sakralnej na północy, który odbywa się corocznie w Greifswaldzie od 1946 roku.
W 2011 roku I FÖRDERVEREIN I KUNSTUNDKULTUR I HANSESTADT GREIFSWALD I, wraz z Radą Powierniczą Greifswald Bach Week, postanowił dodać nowy aspekt do festiwalu muzyki tradycyjnej w postaci tego konkursu śpiewu. Oba wydarzenia mają na celu wzajemne wzbogacenie się. Planuje się, że zwycięzcy konkursu wezmą udział jako soliści w otwarciu Tygodnia Bachowskiego. Konkurs jest czystym konkursem wokalnym.

Wszystkich sopranów, altów, tenorów i basistów urodzonych w latach 1992-2006 serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Wykluczeni są laureaci poprzednich Międzynarodowych Konkursów Wokalnych cantateBach! w Greifswaldzie.

 

I. Wygaśnięcie
Konkurs składa się z preselekcji oraz rundy głównej i finałowej.

 

1. Wstępna selekcja

Wraz z formularzami rejestracyjnymi należy przesłać osobiście nagrany materiał dźwiękowy i obrazowy (nie czysty nagranie audio!). Wymagany repertuar to recytatyw i aria wolnego wyboru Johanna Sebastiana Bacha. Wyłączony jest tylko obowiązkowy repertuar rundy głównej i finału. Termin rejestracji (termin, w którym wstęp wraz z kompletnymi dokumentami rejestracyjnymi musi być dostępny dla organizatora) upływa 14.04.2024 r.

Komisja preselekcji wybiera uczestników rundy głównej spośród wszystkich kandydatów. Zostaniesz powiadomiony do połowy maja i zaproszony do Greifswaldu.

 

2. runda główna

Runda zasadnicza odbędzie się 01.06.2024 r. w godz. 10.00.m. w Greifswaldzie. Miejscem pobytu jest Katedra św. Mikołaja. Akredytacja uczestników odbędzie się już w piątek, 31.05.2024 r. w okresie od godz. 9.00 do godz. 12.00. Tego dnia zaplanowano próby z répétiteurs.

W rundzie zasadniczej mają być wykonane następujące prace (współczesna atmosfera):

 • Dla wszystkich zakresów wokalnych: piosenka z hymnu Schemelliego Johanna Sebastiana Bacha:
  Lasset uns mit Jesu ziehen“ BWV 481 (Zwrotki 1 i 4 / „Lasset uns mit Jesus leben“)

 

Recytatywy i arie z Pasji według św. Mateusza BWV 244 J. S. Bacha:

 • Sopran: Recytatyw nr 12 „Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt“ i Aria nr 13 „Ich will dir mein Herze schenken“

 • Alt: Recytatyw nr 5 „Du lieber Heiland du“ i Aria nr 6 „Buß und Reu“
   

 • Tenor: Recytatyw nr 19 „O Schmerz! Hier zittert das gequälte Herz“ i Aria nr 20 „Ich will bei meinem Jesu wachen“

 • Bass: Recytatyw nr 64 „Am Abend, als es kühle war“ i Aria nr 65 „Mache dich, mein Herze, rein“

 

dużo „Elias“ Autor: Felix Mendelssohn Bartholdy

 • Sopran: „Höre, Israel“ nr 21

 • Alt: nr 23 (Królowa) i „Sei stille dem Herrn und warte auf ihn“ nr 31

 • Tenor: „Zerreißet eure Herzen“ nr 3 i „So ihr mich von ganzem Herzen suchet“ nr 4

 • Bass: „Es ist genug“ nr 26

 

Pracom konkursowym towarzyszą répétiteurs, którzy są dostarczani przez organizatora lub mogą być również przyniesioni przez uczestników (brak roszczeń o wynagrodzenie ze strony organizatora!).

 

3. Finał

Finalistów ogłosi jury 01.06.2024 po zakończeniu rundy zasadniczej. Finał odbędzie się 02.06.2024 r. w katedrze św. Mikołaja w Greifswaldzie. Impreza rozpocznie się o godz. 19.00. W tej rundzie uczestnikom towarzyszyć będzie orkiestra Greifswald Bach Week.  Uczestnicy mają możliwość próby z orkiestrą w dniu wydarzenia.

Repertuar finału jest skomponowany w następujący sposób:

 

Arie z różnych kantat Jana Sebastiana Bacha:                                  

 • Sopran:  BWV 132 „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“

 • Alt:  BWV 69 „Meine Seele, komm erzähle“                                                          

 • Tenor: BWV 1 „Unser Mund und Ton der Saiten“                                                                      

 • Bass:  BWV 122 „O Menschen, die ihr täglich sündigt“


Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na miejscu.

Wszystkie rundy konkursowe są otwarte dla publiczności. Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia i śpiewania na miejscu. Jury zastrzega sobie prawo do odwołania spektaklu z przyczyn czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w harmonogramie i programie. Decyzja jury jest wiążąca i nie podlega odwołaniu. Środki prawne są wykluczone.

 

4. Występ ze zwycięzcami nagród

W poniedziałek 04.06.2024 r. na otwarciu Tygodnia Bachowskiego zostanie wykonana Pasja wg św. Jana Sebastiana Bacha. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00. Laureaci są uprawnieni, ale także zobowiązani do udziału jako soliści w tym koncercie i związanych z nim próbach. Opłata jest rekompensowana wypłatą nagrody pieniężnej.

 

II. Cena

Za konkurs zostaną przyznane cztery nagrody główne. Są to nagrody pieniężne, jak wskazano poniżej:
1 nagroda 4000 Euro
2 nagroda 3000 Euro

3 nagroda 2000 Euro
4 nagroda 1000 Euro

Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna publiczności.

 

III. Konkurencja

Podpisując formularz rejestracyjny, uczestnicy wyrażają zgodę na regulamin konkursu i akceptują go jako wiążący dla niego:


1. Rejestracja
Powiadomienie, w tym wszystkie niezbędne dokumenty, należy przesłać na adres

Organisationsbüro cantateBach!
c/o Greifswalder Bachwoche
Bahnhofsstraße 48/49
D - 17489 Greifswald
Niemcy

 

Opłata rejestracyjna wynosi 40 euro. Rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem po otrzymaniu kompletnych dokumentów, wstępu i opłaty rejestracyjnej. Niekompletne zgłoszenia lub nieprawidłowe informacje mogą skutkować wykluczeniem z konkursu. Opłata rejestracyjna znajduje się na koncie

cantateBach!
Volksbank/ Raiffeisenbank Greifswald
IBAN DE56 1309 1054 0104 8320 35
BIC GENODEF1HST

dla odbiorcy bezpłatnie do czasu upływu terminu rejestracji. Termin rejestracji upływa 14.04.2024 r. W przypadku braku uczestnictwa nie nastąpi zwrot opłaty rejestracyjnej.

 

2. Preselekcja
Rejestrując się, wnioskodawcy składają osobisty wstęp. Komisja rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu do rundy głównej konkursu. Decyzja zostanie przekazana uczestnikom do połowy maja 2024 r. Żadne wyjaśnienia ani wyjaśnienia nie będą udzielane. Nie ma prawa do zwrotu przesłanego materiału.

 

3. Runda główna
Kolejność występów uczestników zostanie ustalona pierwszego dnia imprezy. Uczestnicy nie otrzymają pomocy w podróży.

Wszyscy przyjęci uczestnicy rundy głównej otrzymają bezpłatne zakwaterowanie od 31.05.2024 r. do 02.06.2024 r.

Uczestnicy finału zostaną zakwaterowani bezpłatnie do 03.06.2024 r., laureaci do 05.06.2024 r. Odpowiednie zakwaterowanie (ewentualnie prywatne) zostanie zapewnione przez organizatora.

 

4. Ocena w rundzie głównej i końcowej
Oceniane są następujące umiejętności:

 • Umiejętności techniczne      

 • Aranżacja muzyczna (rytm, frazowanie, ekspresja)

 • Jakość głosu

 • Osobowość artystyczna / obecność

 • Każda umiejętność ma ocenę od 0 do 25 punktów. Dodanie skutkuje ogólnym wynikiem. W przypadku remisu jury zdecyduje o kolejności pierwszeństwa. Na życzenie uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie punktów zdobytych po zakończeniu zawodów.

 

IV. Ogólne warunki konkurencji

 • Kierownictwo konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenia bez podania przyczyny.

 • Nieuczestniczenie w próbach i/lub koncercie laureatów spowoduje utratę nagrody.

 • Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub podzielenia się nagrodą. Jeśli jeden z uczestników jest spokrewniony z członkiem jury, zaangażowany z członkiem jury lub jest lub był jego uczniem, odpowiedni członek jury powstrzymuje się od oceny. Uczestnicy, którzy spróbują skontaktować się z jury osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, zostaną zdyskwalifikowani. Kierownictwo konkursu nie może zagwarantować, że wszystkie rundy odbędą się przed całym jury. Jury ma prawo wysłuchać wyłącznie fragmentów zgłoszeń.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do tego, aby stacje radiowe i telewizyjne nagrywały i transmitowały częściowy lub cały przebieg konkursu oraz koncert laureatów. To samo dotyczy nagrań filmowych, audio i wideo, a także nagrań do archiwum Greifswald Bach Week lub stowarzyszenia organizacyjnego. Za to uczestnicy nie będą uiszczani żadne opłaty. To samo dotyczy transmisji na żywo lub innych transmisji w Internecie. Nagrywane są również opóźnione w czasie reprodukcje lub powtórzenia audycji.


Rejestrując się w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na wszystkie opisane tutaj środki i niniejszym udzielają wszystkich swoich praw powstałych w kontekście konkursu (tj.B praw autorskich, dodatkowych praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw) wyłącznie i bez ograniczeń stowarzyszeniu organizującemu i Greifswalder Bachwoche do użytku i eksploatacji w dowolnych mediach. Nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Prawa do wizerunku i zdjęć do konkursu należą wyłącznie do stowarzyszenia organizatorów. W razie wątpliwości za prawnie wiążący uznaje się wyłącznie niemiecki tekst niniejszych Warunków Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w harmonogramie i programie.