Stadtführung vor dem Rathaus
Finale in der Kirche St. Jacobi
Greifswalder Dom Finalrunde
Let’s dance … da kommt der Regenschauer gerade recht
I’m singing in the rain …
cantateBach! liebt seine Sängerinnen und Sänger
Das Bachwochenorchester begleitet die Finalisten
Sie waren mit dabei … Hauptrunde 2015
gemeinsam Singen aus reiner Freude
alt aber nicht verstaubt
einfach aber gemeinschaftlich
Preisträger 2017
Stadtführung: die Universität Greifswald wurde 1456 gegründet
Auch Preise teilen macht Spaß
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Warunki uczestnictwa

Konkurs 2024 skierowany jest do wszystkich śpiewaków sopranu, altu, tenoru i basu, których urodziny przypadają na lata 1992-2006. Wykluczeni są laureaci poprzednich Międzynarodowych Konkursów cantateBach! w Greifswaldzie.

 

Podpisując formularz rejestracyjny, uczestnicy wyrażają zgodę na regulamin konkursu i akceptują go jako wiążący dla niego:

 

1. Rejestracja

Zgłoszenie, w tym wszystkie niezbędne dokumenty, należy przesłać na adres:
Organisationsbüro cantateBach!
c/o Greifswalder Bachwoche
Bahnhofsstraße 48/49
D - 17489 Greifswald

Niemcy

 

lub:

 

Opłata rejestracyjna wynosi 40 euro. Rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem po otrzymaniu kompletnych dokumentów, wstępu i opłaty rejestracyjnej. Niekompletne zgłoszenia lub nieprawidłowe informacje mogą skutkować wykluczeniem z konkursu. Opłata rejestracyjna znajduje się na koncie

 

cantateBach!
Volksbank/ Raiffeisenbank Greifswald
IBAN DE56 1309 1054 0104 8320 35
BIC GENODEF1HST

 

dla odbiorcy bezpłatnie do czasu upływu terminu rejestracji. Termin rejestracji upływa 14.04.2024 r. W przypadku braku uczestnictwa nie nastąpi zwrot opłaty rejestracyjnej.

 

2. Preselekcja

Wraz z rejestracją wnioskodawcy przesyłają osobiste nagranie (wideo). Komisja rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu do rundy głównej konkursu. Decyzja zostanie przekazana uczestnikom do połowy maja 2024 r. Żadne wyjaśnienia ani wyjaśnienia nie będą udzielane. Nie ma prawa do zwrotu przesłanego materiału.

 

3. Runda główna

Kolejność występów uczestników zostanie ustalona pierwszego dnia imprezy. Uczestnicy nie otrzymają pomocy w podróży.

 

Wszyscy przyjęci uczestnicy rundy głównej otrzymają bezpłatne zakwaterowanie od 31.05.2024 r. do 02.06.2024 r.

Uczestnicy finału zostaną zakwaterowani bezpłatnie do 03.06.2024 r., laureaci do 05.06.2024 r. Odpowiednie zakwaterowanie (ewentualnie prywatne) zostanie zapewnione przez organizatora.

 

4. Ocena w rundzie głównej i końcowej

Oceniane są następujące umiejętności:

  • Umiejętności techniczne      

  • Aranżacja muzyczna (rytm, frazowanie, ekspresja)

  • Jakość głosu

  • Osobowość artystyczna / obecność

Każda umiejętność jest oceniana od 0 do 25 punktów. Dodanie skutkuje ogólnym wynikiem. W przypadku remisu jury zdecyduje o kolejności pierwszeństwa. Na życzenie uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie punktów zdobytych po zakończeniu zawodów.

 

5. Ogólne

Kierownictwo konkursu ma prawo odrzucić wnioski bez podania przyczyny.

Nieuczestniczenie w próbach i/lub koncercie laureatów będzie skutkowało utratą nagrody.


Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub podzielenia się nagrodą. Jeśli uczestnicy są spokrewnieni z członkiem jury, zaangażowani z członkiem jury lub są lub byli ich uczniami, odpowiedni członek jury powstrzyma się od oceniania. Uczestnicy, którzy spróbują skontaktować się z jury osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, zostaną zdyskwalifikowani. Kierownictwo konkursu nie może zagwarantować, że wszystkie rundy odbędą się przed całym jury. Jury ma prawo wysłuchać wyłącznie fragmentów zgłoszeń.


Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby stacje radiowe i telewizyjne nagrywały i transmitowały częściowy lub cały przebieg konkursu oraz koncert laureatów. To samo dotyczy nagrań filmowych, audio i wideo, a także nagrań do archiwum Greifswald Bach Week lub stowarzyszenia organizacyjnego. Za to uczestnicy nie będą uiszczani żadne opłaty. To samo dotyczy transmisji na żywo lub innych transmisji w Internecie. Nagrywane są również opóźnione w czasie reprodukcje lub powtórzenia audycji.

 

Rejestrując się w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na wszystkie opisane tutaj środki i niniejszym udzielają wszystkich swoich praw powstałych w kontekście konkursu (tj.B praw autorskich, dodatkowych praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw) wyłącznie i bez ograniczeń stowarzyszeniu organizującemu i Greifswalder Bachwoche do użytku i eksploatacji w dowolnych mediach. Nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Prawa do wizerunku i zdjęć do konkursu należą wyłącznie do stowarzyszenia organizatorów. W razie wątpliwości za prawnie wiążący uznaje się wyłącznie niemiecki tekst niniejszych Warunków Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w harmonogramie i programie.